Author Archives: Piotr Marczewski

Loading
loading..

Poniżej zadania, które pomocą Ci poćwiczyć sprawniejsze posługiwanie się tablicami i pętlami.

Zachęcam do przerobienia najpierw wszystkich zadań z pętli. Znajdziesz je tutaj

Niezależnie od tego jakiego języka programowania się uczysz, zadania powinny być możliwe do rozwiązania

Zadania z tablic:

Napisz funkcję/procedurę/metodę, której wywołanie pozwoli na:

 1. Napisz funkcję, która wypełni tablicę daną liczbą
  function wypełnij(tab, liczba)
 2. Napisz funkcję, która zwróci tablicę o danej długości. Tablica ma być wypełniona jedynkami
  function generujTabliceJedynek(długość)
 3. Napisz funkcję, która sprawdzi w tablicy jest liczba zero
  function czyJestZero(tab)
 4. Napisz funkcję, która znajdzie największą liczbę z tablicy liczb
  function największa(tab)
 5. Napisz funkcję, która policzy ile liczb podzielnych jest przez 3 lub 5
 6. Napisz funkcję, która policzy ile liczb podzielnych jest przez 3 albo 5 (czyli nie jednocześnie)
 7. Napisz funkcję, która różnicę między maksymalną i minimalną liczbę z tablicy.
 8. Napisz funkcję, która sprawdzi, czy tablica posortowana jest rosnąco
 9. Napisz funkcję, która wypisze sumę, średnią, iloczyn elementów w tablicy
 10. * Napisz funkcję, która sprawdzi, czy wszystkie elementy tablicy są względnie pierwsze

Poniżej zadania, które pomocą Ci poćwiczyć sprawniejsze posługiwanie się pętlami.

Zadania powinny być uniwersalne w każdym języku imperatywnym
Czyli niezależnie od tego jakiego języka programowania się uczysz, zadania powinny być rozwiązywalne. ( C, C++, C#, JAVA, JavaScript, VBA, Ruby, Python)

Zadania na wykorzystanie pętli

Napisz funkcję/procedurę/metodę, której wywołanie pozwoli na:

 1. wypisz liczby od 1 do 100
 2. wypisz liczby od 8 do 50
 3. wypisz liczby parzyste od 2 to 50
 4. wypisz liczby od 100 do 1
 5. wypisz liczby podzielne przez 8 ( w zakresie 1..100)
 6. wypisz liczby podzielne przez 3 lub 5 ( w zakresie 1..100)
 7. wypisz liczby podzielne przez 3 albo 5 ( w zakresie 1..100) (nie wypisuj tych podzielnych jednocześnie przez 3 i 5)
 8. wypisz największą liczbę niepodzielną przez 2,3,5,7 ale mniejszą od 1000
 9. sprawdź czy podana jako parametr liczba jest parzysta
 10. sprawdź czy podana jako parametr liczba jest liczbą pierwszą. (podzielna tylko przez 1 i przez samą siebie) (opis tutaj
 11. wylicz największy wspólny dzielnik 2 liczb podanych jako parametry (opis tutaj)
 12. wylicz najmniejszą wspólną wielokrotność liczb podanych jako parametry (opis tutaj)
 13. ile jest liczb pierwszych w zakresie od a do b podanym jako parametry
 14. sprawdź czy 2 liczby podane jako parametr są liczbami względnie pierwszymi. (opis tutaj)
 15. sprawdź czy pesel ( jako parametr) jest prawidłowym peselem (tutaj opis)
 16. oblicz silnię n (n – podane jako parametr) (tutaj opis)
 17. oblicz n-tą liczbę ciągu fibonacciego (n – podane jako parametr) (tutaj opis)
 18. oblicz n-tą liczbę pierwszą (n – podane jako parametr)

Wszystkie rozwiązania mile widziane, umieszczę pod zadaniami.
Jak będziesz miał jakieś pytania, któreś z zadań będzie za trudne do rozwiązania, to pisz na maila, spróbuję podpowiedzieć i wytłumaczyć.

Powodzenia!

Dzisiaj stworzysz makra, które będą pozwalały scalić lub rozcalić odpowiednie komórki, dzięki czemu automatycznie będziesz mógł przekonwertować komórki na scalone, lub szybko pozbędziesz się scalonych komórek (np. żeby zrobić tabelę przestawną).
Najszybciej pokaże to poniższy rysunek:
scalanie_rozcalanie
Lewa tabelka przyda się do wszelkich analiz, formatowania, tabel przestawnych. Prawa tabelka przyda się jeśli będziesz chciał wydrukować dane lub w elegancki sposób przesłać jakiś raport.

Jeszcze jeden warunek. Żeby nasze makro było uniwersalne zróbmy, by działało tylko na ZAZNACZONYCH komórkach.

Rozdzielanie komórek

Do dzieła! Zacznijmy od rozcalania / rozdzielania ( czyli z lewej na prawą).

Do uzyskania zamierzonego efektu wystarczy makro implementujące prosty algorytm:
1. Ustaw się na pierwszej komórce w zaznaczeniu.
2. Jeśli jest wypełniona to zapamiętaj czym jest wypełniona
3. Jeśli jest pusta, to wpisz to co poprzednio zapamiętałeś
4. Przejdź do następnej komórki i wróć do punktu 2.

Implementacją tego będzie prosta procedura:

Sub rozcalZaznaczenie()
 Selection.UnMerge  ' usuwa scalenie z zaznaczonych komórek

 ' pozostało jeszcze uzupełnić puste komórki:
 Dim komorka As Range ' definiujemy zmienną komórka
 Dim poprzednia    ' tu będziemy zapamiętywać poprzednią komórkę
 
 'pętla:
 For Each komorka In Selection ' Dla każdej komórki w zaznaczeniu:
  If komorka = "" Then ' jeśli komórka jest pusta
   komorka = poprzednia ' wpisz to co poprzednio zapamiętałeś   
  Else ' w przeciwnym przypadku, czyli jeśli komórka jest wypełniona
   poprzednia = komorka ' to zapamiętaj zawartość komórki, bo
            'może się przydać do wypełnienia następnej komórki
  End If
 Next komorka ' przejdź do następnej komórki
End Sub ' koniec procedury

starałem się wszystko opisać w komentarzach.

Scalanie komórek

Teraz chcielibyśmy uzyskać efekt odwrotny. Mamy dużo komórek, które nie są scalone, ale powtarzające się komórki ustawione są koło siebie ( np. poprzez sortowanie).
Najprostrzy algorytm będzie działał w ten sposób:

1. Zapamiętaj pierwszą komórkę z zaznaczenia na nazwie P
2. Ustaw się na pierwszej komórce w zaznaczeniu.
3. Jeśli komórka jest taka sama co komórka P to przejdź do pkt. 2.
4. Jeśli komórka różni się od komórki P (to znaczy, że skończył się blok, trzeba scalić komórki), to:
a) scal komórki powyżej naszej komórki aż do P
b) aktualną komórkę zapamiętaj jako P
c) idź do pkt 2.

Implementacja:

Sub scalanie()
 Dim P As Range ' deklaracja zmiennej P
 Dim komorka As Range ' deklaracja komórki
 Set P = Selection.Cells(1, 1)    ' zapamiętaj pierwszą komórkę z zaznaczenia
 For Each komorka In Selection    ' dla każdej komórki w zaznaczeniu 
  If komorka <> P Then       ' jeśli komórka jest inna niż P
   Range(komorka.Offset(-1, 0), P).Merge ' scal powyżej komórki do P
   Set P = komorka            ' zapamiętaj komórkę
  End If   
 Next komorka ' przejdź do następnej komórki
End Sub

Jest prawie dobrze, ale…

Nie do końca działa tak jak chcemy.
Po pierwsze przed każdym scaleniem pojawiają się alerty / komunikaty: „Czy na pewno chcesz scalić komórki?”. Fajnie byłoby, żeby Excel nie pytał się nas o wszystko;)
W tym celu użyjemy polecenia:

 Application.DisplayAlerts = False  ' wyłączenie komunikatów

Po wykonaniu naszego makra warto byłoby włączyć z powrotem alerty / komunikaty:

 Application.DisplayAlerts = True ' włączenie komunikatów

Zauważyłeś pewnie, że makro nie działa dla ostatniej sekcji ( dla ostatniego miasta). To dlatego, że scalamy zawsze komórki powyżej aktualnie przetwarzaną i w ten sposób makro kończy się na komórce która powinna być scalona, ale nie zdąży już jej scalić.
Jednym z pomysłów jest zaznaczać zakres z komórką o jeden niżej.
Drugim : Po co masz pamiętać, żeby zaznaczać komórkę o jedną więcej, jak makro samo może to zrobić?

Pomocna będzie funkcja RESIZE, która potrafi zmienić rozmiar danego zakresu.
Jeśli chcesz otrzymać zakres rozpoczynający się tu gdzie nasz zakres, ale o rozmiarach 15 wierszy na 2 kolumny, to piszesz:

   Selection.Resize(15, 2)

Jeśli chcesz zaznaczeni powiększyć o 1, to musimy znać poprzedni rozmiar, czyli:

 Selection.Rows.Count ' liczba wierszy
 Selection.Columns.Count ' liczba kolumn

Łącząc oba spostrzeżenia możesz napisać:

 Selection.resize(Selection.Rows.Count + 1, 1)  ' o jeden wiersz więcej

przyda się jeśli dane będą w pionie
Gdy dane będą w poziomie przyda się:

 Selection.resize(1, Selection.Columns.Count + 1) ' o jedną kolumnę więcej

Zastosujemy tutaj dodatkową zmienną „zakres”:

If Selection.Rows.Count = 1 Then ' jeśli zakres w poziomie ( 1 wiersz )
 Set zakres = Selection.Resize(1, Selection.Columns.Count + 1) ' to rozciągnij w poziomie
Else               ' jeśli w pionie (więcej wierszy)
 Set zakres = Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 1, 1) ' to rozciągnij w pionie
End If

Cały kod będzie wyglądał tak:

Sub scalanie()
 Dim P As Range ' deklaracja zmiennej P
 Dim komorka As Range ' deklaracja komórki
 Dim zakres As Range ' tutaj zapamiętamy nasz zakres, który chcemy przetwarzać.
 
 Application.DisplayAlerts = False  ' wyłączenie komunikatów
 Set P = Selection.Cells(1, 1)    ' zapamiętaj pierwszą komórkę z zaznaczenia
 
 If Selection.Rows.Count = 1 Then ' jeśli zakres w poziomie ( 1 wiersz )
 Set zakres = Selection.Resize(1, Selection.Columns.Count + 1) ' to rozciągnij w poziomie
 Else               ' jeśli w pionie
 Set zakres = Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 1, 1)
 End If
 
 For Each komorka In zakres    ' dla każdej komórki w zaznaczeniu + komórka o jeden dalej
  If komorka <> P Then       ' jeśli komórka jest inna niż P
   Range(komorka.Offset(-1, 0), P).Merge ' scal powyżej komórki do P
   Set P = komorka            ' zapamiętaj komórkę
  End If
 Next komorka ' przejdź do następnej komórki
 Application.DisplayAlerts = True ' włączenie komunikatów
End Sub

W razie pytań, pisz śmiało w komentarzach lub na maila.
Mile widziane Like na Facebooku lub +1 na GPlus

Życzę wytrwałości w pogłębianiu wiedzy!

Szybkie powtórzenie materiału z funkcji Excela

Poniżej do ściągnięcia plik z zadaniami.
Zakres to:
1) funkcje: Suma.jeżeli, licz.jeżeli, wyszukaj.pionowo (sumif, countif, vlookup).
2) formatowanie
3) tworzenie statystyk
4) proste tabele przestawne
Mogą przydać się jeszcze inne techniki jak filtrowanie/usuwanie duplikatów/formatowanie warunkowe.

Wszystkie dane poza miastami i województwami są wymyślone lub wylosowane.
miasta i województwa pobrałem ze strony http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spiswoj.asp

plik z zadaniami do ściągnięcia tutaj:

excel
http://heap.pl/wp-content/uploads/2015/10/zadaniaMiasta.zip

Zadania

1. Napisz funkcję, która pobierze datę i zwróci nazwę dnia tygodnia.
2. Makro, która wszystkie zaznaczone komórki zamieni na wartości tekstowe
3. Napisz makro, które dla zaznaczonych komórek wyliczy ile z tych komórek zawiera liczby.
4. Napisz makro, które ukryje wszyztkie arkusze poza pierwszym.
5. Napisz makro, które pokaże arkusz pierwszy, a wszystkie pozostałe ukryje.
6. Napisz makro, które dla zaznaczonych komórek kolorem czerwonym pokoloruje błędy a kolorem niebieskim pokoloruje tekst. (pozostałe komórki nie powinny być zmieniane)
7. Napisz funkcję, która przyjmuje liczbę (lub tekst) i liczy ile razy występuje w całym pliku ( we wszystkich arkuszach).
7*. Jak wyżej, ale zrób to bez użycia pętli (będzie działać szybciej)
8. Napisz funkcję, która dla polskiego numeru rachunku bankowego odpowie, czy długość i cyfra kontrola zgadza się.
Zrób tak, aby funkcja działała zarówno dla numerów ze spacjami jak i bez spacji.
Na wikipedii możesz znaleźć sposób wyliczania cyfr kontrolnych. kliknij tutaj

Rozwiązania

Wkrótce…

Spróbuj samodzielnie zrobić poniższe zadania (rozwiązania znajdziesz poniżej)

1. W komórce A1 znajduje się liczba. Wpisz w komórkach od A5 tyle liczb ile wynosi A1
2. Napisz makro, które ustawi formatowanie liczbowe z 2 miejscami po przecinku w kolumnie A, formatowanie tekstowe w kolumnie B, a formatowanie daty w kolumnie C. I autodopasuje wszystkie kolumny
3. Napisz makro, które wpisuje kolejnych 50 liczb po przekątnej (A1, B2, C3, D4, itd)
4. Napisz makro, zapyta się o liczbę i pokoloruje tyle komórek ile podał użytkownik
5. Napisz makro, które pokoloruje liczby ujemne w zaznaczonych komórkach
6. Napisz funkcję, która na podstawie daty sprawdzi, czy to był „weekend” czy „dzień tygodnia”
7. Napisz funkcję, która przyjmuje 3 liczby jako parametry i wyświetli największą z nich
8. Napisz funkcję, która przyjmuje 2 liczby jako parametry i wyświetla mniejszą z nich, (ale większą od zera). Jeśli żadna liczba nie jest dodatnie, to wyświetli 0
9. Napisz funkcję, która przyjmuje 3 liczby jako parametry i wyświetla mniejszą z nich, (ale większą od zera). Jeśli żadna liczba nie jest dodatnie, to wyświetli 0
10. Napisz makro, które dla zaznaczonych komórek policzy ich sumę i wyświetli ją w msgboxie
11. Napisz makro, które w kolumnie A w pierwszej wolnej komórce wyświetli podsumowanie wszystkich liczb znajdujących się powyżej

 Rozwiązania

1. W komórce A1 znajduje się liczba. Wpisz w komórkach od A5 tyle liczb ile wynosi A1

Sub Zad1()
  Dim Liczba As Long 'Deklaracja zmiennej liczba jako całkowita długa
  Dim Komorka As Range ' Deklaracja zmiennej określającej pojedynczą komórkę obszaru
  Liczba = Range("A1").Value 'Przypisanie zmiennej liczba wartości z komórki A1
  For Each Komorka In Range("A5:A" & 5 + Liczba - 1)
   Komorka = Rnd 'Funkcja Rnd (funkcja wbudowana w VBA) zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 1
  Next
End Sub

2. Napisz makro, które ustawi formatowanie liczbowe z 2 miejscami po przecinku w kolumnie A, formatowanie tekstowe w kolumnie B, a formatowanie daty w kolumnie C. I autodopasuje wszystkie kolumny

Sub Zad2()
  Columns("A:A").NumberFormat = "0.00"
  Columns("B:B").NumberFormat = "@"
  Columns("C:C").NumberFormat = "m/d/yyyy"
  Columns("A:C").EntireColumn.AutoFit
End Sub

3. Napisz makro, które wpisuje kolejnych 50 liczb po przekątnej (A1, B2, C3, D4, itd)

Sub Zad3()
  Dim i As Long
  For i = 1 To 50
   Cells(i, i) = i
  Next
End Sub

4. Napisz makro, zapyta się o liczbę i pokoloruje tyle komórek ile podał użytkownik

Sub Zad4()
  Dim Liczba As Long
  Liczba = InputBox("Podaj liczbę całkowitą", "Komunikat")
  Range("A1:A" & Liczba).Interior.Color = rgbOrange
End Sub

5. Napisz makro, które pokoloruje liczby ujemne w zaznaczonych komórkach

Sub Zad5()
  Dim Komorka As Range
  For Each Komorka In Selection
   If Komorka.Value &lt; 0 Then
     Komorka.Interior.Color = rgbRed
   End If
  Next
End Sub

6. Napisz funkcję, która na podstawie daty sprawdzi, czy to był „weekend” czy „dzień tygodnia”

Function CzyWeekend(Data As Date) As Boolean
  If Weekday(Data, vbMonday) &gt; 5 Then
   CzyWeekend = True 'Weekend
  Else
   CzyWeekend = False 'Dzień roboczy
  End If
End Function

lub lepiej:

Function CzyWeekend(Data As Date) As Boolean
  CzyWeekend = Weekday(Data, vbMonday) &gt; 5
End Function

7. Napisz funkcję, która przyjmuje 1 liczby jako parametry i wyświetli największą z nich

Function Najwieksza(Liczba1 As Variant, Liczba2 As Variant, Liczba3 As Variant) As Variant
  If Liczba1 > Liczba2 And Liczba1 > Liczba3 Then
    Najwieksza = Liczba1
  ElseIf Liczba2 > Liczba3 Then
    Najwieksza = Liczba2
  Else
    Najwieksza = Liczba3
  End If
End Function

W VBA można korzystać z funkcji arkuszowych Excela. Przykładem funkcji arkuszowej jest znana funkcja Max (Maksimum). W VBA możemy z niej skorzystać za pomocą obiektu Application.WorksheetFunction, czyli po prostu wpisując w funkcji Application.WorksheetFunction a następnie wybierając funkcje Max.

Function Max(Liczba1 As Double, Liczba2 As Double, Liczba3 As Double) As Double
  Max = Application.WorksheetFunction.Max(Liczba1, Liczba2, Liczba3) 
End Function

8. Napisz funkcję, która przyjmuje 2 liczby jako parametry i wyświetla mniejszą z nich, (ale większą od zera). Jeśli żadna liczba nie jest dodatnie, to wyświetli 0

Function MniejszaDodatnia(Liczba1 As Double, Liczba2 As Double) As Double
  If Liczba1 &lt; 0 And Liczba2 &lt; 0 Then
   MniejszaDodatnia = 0
  ElseIf Liczba1 &lt; 0 And Liczba2 &gt; 0 Then
   MniejszaDodatnia = Liczba2
  ElseIf Liczba1 &gt; 0 And Liczba2 &lt; 0 Then
   MniejszaDodatnia = Liczba1
  Elseif Liczba1 &lt; Liczba2 Then
   MniejszaDodatnia = Liczba1
  Else
   MniejszaDodatnia = Liczba2
  End If
End Function

9. Napisz funkcję, która przyjmuje 3 liczby jako parametry i wyświetla mniejszą z nich, (ale większą od zera). Jeśli żadna liczba nie jest dodatnie, to wyświetli 0

10. Napisz makro, które dla zaznaczonych komórek policzy ich sumę i wyświetli ją w msgboxie

Sub Zad10a()
  Dim Suma As Double
  Dim Komorka As Range
  For Each Komorka In Selection
   Suma = Suma + Komorka.Value
  Next
  MsgBox ("SUMA=" & Suma)
End Sub

albo bez pętli:

Sub Zad10b()
  msgbox(worksheetfunction.sum(activecell.resize(activecell.end(xlDown).row - activecell.row+1, 1).address & ")"
End Sub

11. Napisz makro, które w kolumnie A w pierwszej wolnej komórce wyświetli podsumowanie wszystkich liczb znajdujących się powyżej

Sub Zad11a()
  Dim wiersz As Long
  Dim Suma As Double
  wiersz = 1
  While ActiveCell.Cells(Wiersz, "A") &lt;&gt; ""
   Wiersz = Wiersz + 1
  Wend
  ActiveCell.Cells(Wiersz, "A").Formula = "=SUM(" & ActiveCell.resize(wiersz, 1).Address(False, False) & ")"
End Sub

albo bez pętli:

Sub Zad11b()
  dim miejsce as range
  set miejsce = activecell.end(xlDown).offset(1, 0)
  miejsce.formula = "=sum(" & activecell.resize(miejsce.row - activecell.row, 1).address & ")"
End Sub

KROK 1: Instalacja Pythona

 1. Wchodzisz na stronkę www.python.org
 2. Pobierasz program
 3. instalujesz

Tutaj nie powinno być żadnych problemów

KROK2: Dodanie zmiennych środowiskowych

Żeby tego wygodniej używać poleceń python i pip trzeba dodać do PATH foldery z pythonem i skryptami
Najczęściej są to: C:\Python34 oraz C:\Python34\Scripts

Wykonujemy:

 1. zapamiętyjesz gdzie jest python i zapamiętujesz gdzie jest pip
 2. Mój Komputer prawym -> właściwości -> zaawansowane ustawienia systemu -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe
 3. w dolnym okienku szukasz Path i edytuj
 4. na końcu wartości dopisujesz te 2 foldery

U mnie wygląda to jakoś tak:
…..owsPowerShell\v1.0\;C:\Python34\;C:\Python34\Scripts\

Co to jest zmienna środowiskowa PATH?

Tutaj znajdują się foldery, które ma przeszukać po wydaniu polecenia w commandline
Czyli już nie będziesz musiał przechodzić do C:\Python34, żeby uruchomić cokolwiek
Powinno już wszystko działać jak w tutorialu.

Przed kolejnym krokiem trzeba zrestartować komputer (Zmienne środowiskowe ładują się przy uruchamianiu)

KROK3: Zainstalowanie Django

 1. Wchodzisz w Command Line (na jeden ze sposobów)
  • Start -> uruchom -> wpisujesz cmd -> klikasz ok
  • Skrót klawiszowy WIN+ R -> wpisujesz cmd -> klikasz ok
 2. wpisujesz: pip install Django==1.7.4

Zainstalowane.

polecam na początek przerobić tutorial ze strony www.djangoproject.com

Zadanie na GUI:

1. zrób formularz osobowy: 2 labele, 2 textboxy     (imię i nazwisko) + radiobutton z wyborem płci + przycisk DODAJ
Na początku żaden z radiobuttonów nie powinien być zaznaczony.
Dodatkowo program powinien uniemożliwić kliknięcie przycisku bez wpisanych danych lub bez zaznaczonej płci. (proponuję zrobić to po prostu właściwością Enabled)
po wpisaniu danych i kliknięciu przycisku program dopisuje koleją osobę na końcu pliku i czyści to co wpisaliśmy w textboxach oraz odznacza wszystko w radiobutton.

Zadanie STOS:

2. Napisz klasę, która będzie stosem (stack). Jest to struktura danych, która udostępnia 4 metody:
* bool czyPusty
* bool czyPełny
* void dodaj(int x)
* int pobierz()
Elementy dodawane do stosu układane są tak jak np. dokumenty na stole:
Jeśli dodam nowy dokument to będzie on na wieżchu stosu. ( instrukcja dodaj)
Jeśli dodam kolejny, to ten będzie na górze a poprzedni pod nim. ( instrukcja dodaj)
Jeśli teraz chciałbym pobrać dokument, to bez rozwalania stosu mogę wziąć tylko ten na górze. (instrukcja pobierz)
Stos możesz oprogramować za pomocą:
*  listy (dodajesz zawsze na początek i pobierasz również z początku listy)
* tablicy (początek tablicy jest spodem stosu, a ty pamiętasz ile papierów tam już masz i jeśli dodajesz nową liczbę, to zwiększasz indeks pamiętający górę stosu).
Zastanów się, zrób jedną a najlepiej obie implementacje.
Jeśli się zatniesz, to pisz.
W internecie (chociażby na Wikipedii) znajdziesz sporo info o implemenacji stosów.

Zadanie dodatkowe. Sprawdź jak w bibliotece STL rozwiązany jest stos. I jak go używać.

Zadanie

Często spostyjanmy się z sytuacją, gdy osoba która miała wpisać daty wprowadza je nieprawidłowo do Excela.
Problem w tym, że format daty do którego jesteśmy przyzwyczajeni np. 27.02.2013 nie jest akceptowany przez Excela. Program traktuje takie daty jako tekst, czyli nie różni się niczym od ab.cd.efgh

daty

Chcielibyśmy znaleźć sposób na szybką zamianę takich dat na prawdziwe daty.

Rozwiązanie

Posłużymy się tutaj narzędziem tekst jako kolumny z karty Dane.
W tym celu: Zobacz film

 1. zaznaczamy kolumnę z datami
 2. Z karty Dane wybieramy narzędzie tekst jako kolumny
 3. Zaznaczamy opcję rozdzielany i klikamy Dalej
 4. Odznaczamy wszystkie opcje ( bo nie chcemy rozdzielać tej kolumny) i klikamy dalej
 5. Zaznaczamy opcję Data i wybieramy DRM (czyli kolejność w jakiej zapisane są nasze „prawie daty”)
 6. Jeżeli chcemy mieć daty w innej kolumnie to w polu miejsce docelowe zaznaczamy komórkę w której mają się zacząć pojawiać daty
 7. Klikamy Zakończ.
  Prawdziwe daty powinny wyrównać się do prawej strony komórki, a tekst do lewej

Przygotowania do tworzenia makr i proste makra w MS Excel

Przygotowania, czyli pokazanie karty developer na wstążce

Po pierwsze będzie nam potrzebna karta delevoper na wstążce( zakładam, że używamy wersji 2007 lub 2010).
Znajdują się na niej polecenia pomocne przy tworzeniu makr i kontrolek na Arkuszu.

karta developer

W wersji 2007: wybieramy Przycisk Office(ten okrągły) -> opcje programy Excel -> Zaznaczamy haczyk przy „pokaż kartę developer na wstążce”
W wersji 2010: wybieramy Plik -> opcje -> dostosowywanie wstążki -> po prawej stronie zaznaczamy haczyk przy karcie developer
Powinniśmy uzyskać efekt:

wstążka zaznaczony developer

Do dzieła! Piszemy nasze pierwsze makro.

Napiszemy makro, które wyświetli nam komunikat z przywitaniem.
W tym celu klikamy wstążkę developer -> Makra

W polu nazwa makra wpisujemy „pierwszeMakro”
Nazwa makra musi być nazwą kwalifikowaną, czyli taką która składa się z samych liter, liczb i znaków podkreślenia oraz musi zaczynać się od litery.
Warto pisać nazwy makr bez polskich liter ( np. Excel w niemieckiej czy angielskiej wersji nie zawsze dobrze radzi dobie z polskimi nazwami).
Po wpisaniu prawidłowej nazwy klikamy przycisk UTWÓRZ.

Otworzy nam się nowe okno VBE (Visual Basic Editor).
kurs VBA cz0 opis okna

Standardowe okno dzieli się na 3 części. W górnej prawej części ekranu znajduje się okno PROJECT – jest to okno nawigacji po projekcie. Tym projektem jest nasz plik Excelowy.
Tutaj widzisz wszystkie arkusze (tak, to są te arkusze z Excela). Każdy arkusz ma dwie nazwy. Ta w nawiasie to nazwa Excelowa. (Spróbuj w Excelu zmienić nazwę arkusza zobacz, że zmieniła się także nazwa nawiasie w oknie Project).
W dolnym lewy oknie arkusza znajduje się okno Properties. W tym oknie znajdziesz właściwości elementu który zaznaczysz w oknie Project.
Większą część okna zajmuje edytor.

W oknie edytora wpiszemy nasze pierwsze marko:

sub pierwszeMakro
msgbox(„Witaj świecie”)
end sub

UWAGA1: VBA nie rozróżnia wielkości liter. Najlepiej wszystko co nie jest w cudzysłowie wpisywać małymi literami.
Po naciśnięciu Enter, lub po przejściu do nowej linijki VBA poprawi nam literki na duże. (Jeśli nie zrobiliśmy literówki)
UWAGA2: nie bój się eksperymentować z programowaniem w VBA. Zmień fragment kodu i sprawdź czy zadziała.

linijka 1:
pierwsza linijka to słówko SUB.
Dzięki niemu VBA wie, że chcemy zacząć pisać procedurę.
po nim następuje nazwa makra. Może być to dowolna nazwa klalifikowana. (czyli w grę wchodzą tylko litery, cyfry i podkreślenia. Oraz dodatkowo musi rozpoczynać się literą).

linijka 2:
MSGBOX (skrót od Message Box) to funkcja, dzięki której możemy wyświetlić komunikat w oddzielnym okienku z przyciskiem OK. Na pewno widziałeś już takie okna w Windowsie.
Oczywiście zawartość cudzysłowu możesz dowolnie zmieniać.

linijka 3:
Tutaj komunikujemy VBA, że w tym momencie kończy się nasz procedura.

UWAGA3: makro możesz edytować/dodawać/usuwać bezpośrednio z edytora VBA.
Aby dodać makro pod już istniejącym wpisujesz nowe.
Np mój moduł wygląda tak:

sub pierwszeMakro
msgbox(„Witaj świecie”)
end sub

sub aktualnaData
msgbox(„Dzisiaj jest ” & date )
end sub

Znaczek & popularnie zwany AND (a tak na prawdę ampersand) łączy dwa napisy. Tak samo działa w Excelu! Sprawdź, co zrobi formuła =A1&” — „&dziś() wpisana w komórkę A2. I wpisz coś w komórkę A1.
Funkcja DATE w VBA podaje aktualną datę. Tak samo jak funkcja DZIŚ() w excelu

Makr w jednym module może być dowolna ilość. Każde rozpoczyna się od słówka SUB i kończy na END SUB. Pomiędzy tymi słowami kluczowymi może być dowolna liczba instrukcji.
JAK URUCHOMIĆ MAKRO?
Mamy na to kilka sposobów:
Bezpośrednio z edytora VBA.
Wystarczy, że klikniesz wewnątrz makra, tak aby wskaźnik tekstu znajdował się wewnątrz makra i naciśniesz zielony trójkąt na pasku narzędzi ( w na górze okna, zaraz pod paskiem tytułu).
Zamiast klikać w trójkąt (Play) możesz również użyć klawisza F5.
Z poziomu Excela.
Jeśli zamkniesz VBA, to w Excelu możesz wywołać okno makr poprzez Developer -> Makra lub kombinację klawiszy Alt + F8.
Po pojawieniu się okna wybieramy interesujące nas makro i klikamy uruchom.

Jest jeszcze klika sposobów uruchamiania makr. Ale o tym przy bardziej zaawansowanych makrach;)

Ćwiczenia ( praca domowa):
1. Napisz makro które wyświetli Twoje imię.
2. Zmodyfikuj poprzednie makro tak, aby za Twoim imieniem pojawiła się aktualna data.
3. Sprawdź co się stanie jak zamiast funkcji DATE użyjesz funkcji TIME lub NOW
4. wypisz imię i datę w 2 oddzielnych msgboxach

POWODZENIA!

Jeśli masz pytania / uwagi / problemy z ćwiczeniami to bardzo proszę o komentarze.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background