MS Access: zapytania SQL (3 dni)

Loading
loading..

Dla kogo

Dla tych, którzy nie pisali zapytań SQL. Na szkoleniu używamy MS ACCESS do pobierania interesujących nas danych. Nie poruszamy tutaj tematów raportów i formualrzy ani sposobu projektowania baz danych -> ta te tematy zapraszamy na szkolenie MS ACCESS podstawy.
Na to szkolenie zapraszamy również osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z SQL również w innych bazach danych.
Na tym szkoleniu poznasz kompletną składnię języka SQL w MS Access

Nauczymy się

  • Tworzenia zapytań SQL
  • Łączenia tabel oraz sprzężeń
  • Specyficznych funkcji używanych w MS Access
  • Filtrowania oraz sortowania danych
  • Grupowania i kwerend krzyżowych.
  • Funkcji Agregujących
  • Operatorów zbiorowych
  • Modyfikować i usuwać dane przy pomocy zapytań.
  • Tworzyć kwerendy do plików Excela lub plików tekstowych.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background