Przetwarzanie Informacji i prezentacja danych w MS Excel (3 dni)

Loading
loading..

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone dla osób, które pobierają duże ilości danych z systemów zewnętrznych i chciałyby je zaprezentować w sposób szybki i przejrzysty.

Nauczymy się

  • Pobierać dane z różnych systemów zewnętrznych na kilka sposobów
  • pobierać dane z plików tekstowych i innych plików Excela
  • Aktualizować dane
  • tworzenia wykresów
  • opracowywania i edycji tabel przestawnych
  • przetwarzania zakresów nazwanych i tabel
  • Zaawansowanego filtrowania, sortowania
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background