VBA w Excelu: programowanie zaawansowane (3 dni)

Loading
loading..

Dla kogo

Dla tych, którzy programują już trochę w VBA oraz dla tych, którzy byli na kursie VBA podstawowym

Nauczymy się

  • Programowania przy użyciu zmiennych obiektowych
  • Ulepszenia kodu
  • Automatyzacji pracy
  • Reakcji na zdarzenia i obsługi zdarzeń
  • Obsługi błędów
  • Modyfikacji wykresów i tabel przestawnych makrami
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background