Trochę z innej beczki – opis instrukcji COPY z Command Line Windowsa

Trochę z innej beczki, ale może ktoś będzie potrzebował opisu instrukcji COPY z Command Line Windowsa

Dzisiaj omówimy jak używać instrukcji copy i jak używać help

Nawias kwadratowy w opisach oznacza, że cos jest opcjonalne
plus w opisach oznacza, że może być tego dowolna ilość

najprostsze wywołanie to:
copy skąd dokąd
czyli np.
copy c:\1.txt D:\2.txt
Taka komenda kopiuje plik 1.txt z dysku C. i wrzuca go pod nazwą 2.txt na dysk D:

pomoc na temat polecenia copy podaje:

Copies one or more files to another location.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B ] source [/A | /B] [+ source [/A | /B] [+ …]] [destination [/A | /B]]

source Specifies the file or files to be copied.
/A Indicates an ASCII text file.
/B Indicates a binary file.
/D Allow the destination file to be created decrypted destination Specifies the directory and/or filename for the new file(s).
/V Verifies that new files are written correctly.
/N Uses short filename, if available, when copying a file with a non-8dot3 name.
/Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an existing destination file.
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an existing destination file.
/Z Copies networked files in restartable mode.
/L If the source is a symbolic link, copy the link to the target instead of the actual file the source link points to.

To append files, specify a single file for destination, but multiple files
for source (using wildcards or file1+file2+file3 format).

20 kwietnia 2015