RAPORT SPRZEDAŻOWYRAPORT FAKTURWTYCZKA OUTLOOKZADANIA.PL

Zmniejsz koszty o 30% dzięki tworzeniu zestawień czynności w sposób automatyczny

Wejdź na: outlookzadania.pl

Opis projektu

Antheap sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Usługi doradcze IOB z zakresu testowania nowego produktu przeznaczonego do raportowania czasu pracy przy pomocy klienta poczty email dla firm prawniczych oraz innych firm usługowych z sektora MSP” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wykonanie usług doradczych świadczonych przez akredytowaną IOB w zakresie przeprowadzenia testów nowego produktu oraz jego wdrożenie na rynek. Efektem realizacji będzie podniesienie konkurencyjności Antheap sp. z o.o. Całkowita wartość projektu wynosi 169 125,00 zł , wartość dofinansowania to 110 000,00 zł.