ćwiczenia na tablice ( algorytmy na tablicach)

Poniżej zadania, które pomocą Ci poćwiczyć sprawniejsze posługiwanie się tablicami i pętlami.

Zachęcam do przerobienia najpierw wszystkich zadań z pętli. Znajdziesz je tutaj

Niezależnie od tego jakiego języka programowania się uczysz, zadania powinny być możliwe do rozwiązania

Zadania z tablic:

Napisz funkcję/procedurę/metodę, której wywołanie pozwoli na:

 1. Napisz funkcję, która wypełni tablicę daną liczbą
  function wypełnij(tab, liczba)
 2. Napisz funkcję, która zwróci tablicę o danej długości. Tablica ma być wypełniona jedynkami
  function generujTabliceJedynek(długość)
 3. Napisz funkcję, która sprawdzi w tablicy jest liczba zero
  function czyJestZero(tab)
 4. Napisz funkcję, która znajdzie największą liczbę z tablicy liczb
  function największa(tab)
 5. Napisz funkcję, która policzy ile liczb podzielnych jest przez 3 lub 5
 6. Napisz funkcję, która policzy ile liczb podzielnych jest przez 3 albo 5 (czyli nie jednocześnie)
 7. Napisz funkcję, która różnicę między maksymalną i minimalną liczbę z tablicy.
 8. Napisz funkcję, która sprawdzi, czy tablica posortowana jest rosnąco
 9. Napisz funkcję, która wypisze sumę, średnią, iloczyn elementów w tablicy
 10. * Napisz funkcję, która sprawdzi, czy wszystkie elementy tablicy są względnie pierwsze